Service

AED

AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (Defibrillatie).
Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en goed te handelen.

Je herkent een AED aan het beeldmerk hieronder.
AED’s kom je op steeds meer plaatsen tegen. 
In Alteveer is er een bevestigd op de buitenmuur van het dorpshuis De Alke, links naast de hoofingang.
In Kerkenveld is er, op sportcomplex 't Zandmeer, een bevestigd aan het clubgebouw.112
In spoedgevallen bel je 112. Bijvoorbeeld in een levensbedreigende situatie zoals een hartstilstand. Alarmcentrale 112 is de meldpost voor ambulance, brandweer en politie.
Als je in geval van een hartstilstand belt, vermeld dan de volgende informatie:
• De plaats waar je bent 
• Dat je een ambulance nodig hebt 
• Dat het om een hartstilstand gaat 
• Het adres waar je bent 
• Blijf kalm 

6 Minuten Zone
In Nederland komen 6 minuten zones. Een 6 minuten zone kan een woonwijk, het station, de bibliotheek, de (sport)vereniging, de werkomgeving, een hardloopwedstrijd of het winkelcentrum zijn.

In een 6 minuten zone wordt in geval van een hartstilstand direct 112 gebeld. De meldkamercentralist stuurt vervolgens twee ambulances uit. Daarnaast krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een SMS-bericht. Een aantal krijgt de opdracht naar het slachtoffer te gaan om te gaan reanimeren. Een aantal anderen krijgt de opdracht de dichtstbijzijnde AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. De SMS wordt gestuurd naar meerdere burgerhulpverleners, zodat de kans groter is dat een van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en er dus niet alleen voor staat. 

Hoe herken je een hartstilstand?
Een slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos. Hij of zij reageert niet wanneer je hem/haar aanspreekt of voorzichtig de schouders schudt. Ook ademt het slachtoffer niet of niet normaal. De ademhaling is te controleren door het hoofd van het slachtoffer naar achteren te bewegen en een kinlift uit te voeren: voel met je wang of het slachtoffer ademt, luister en kijk 10 seconden of er ademhaling is.

Wat moet je doen bij een hartstilstand?
Om een slachtoffer een overlevingskans te bieden, is het belangrijk dat je direct 112 belt, begint met reanimeren en binnen 6 minuten de AED toepast. Reanimatie is onderdeel van de keten van overleving. Deze bestaat uit vier stappen:

Stap 1.
Alarmeer direct door 112 te bellen om een ambulance op te roepen 

Stap 2. 
Start direct met reanimeren. De basale reanimatie bestaat uit hartmassage in combinatie met mond-op-mondbeademing. Dit zorgt ervoor dat de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening kunstmatig op gang worden gehouden. Hiermee overbrug je tijd. 

Stap 3. 
Daarna volgt zo vroeg mogelijk defibrillatie. Dit is het toedienen van een elektrische stroomstoot met een defibrillator, een AED, om het ventrikelfibrilleren te beëindigen. Defibrilleren zorgt ervoor dat het hart weer een normaal ritme kan krijgen. Bij ongeveer 50% van de slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis is sprake van ventrikelfibrillatie. Voor deze groep patiënten is de enige effectieve behandeling defibrillatie. 

Stap 4. 
Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort met de specialistische reanimatie. De specialistische reanimatie door zorgprofessionals bestaat onder meer uit het toedienen van medicijnen, defibrilleren, intubatie (het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp) en koeltechnieken.

Zoeken (offcanvas)