• Start
  • Feestcommissie
  • Laatste nieuws

Toch een feestweekEND in 2020

feestweeklogo

Goed nieuws van de feestcommissie Alteveer-Kerkenveld!

Na de persconferentie, van de regering, over verdere versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli, kwam er ook weer een beetje ruimte voor het organiseren van evenementen.
De feestcommissie is toen bij elkaar gekomen om te kijken of er binnen de huidige regels tóch nog iets georganiseerd kon worden.
Het zal zéker géén volledige feestweek worden, met een volle feesttent, want dat kan én mag simpelweg niet!
Hopelijk wél weer in 2021...!
Maar we gaan dit jaar wél wat doen...!
Op vrijdag 14 augustus organiseren we een corona-proof "Alles Kids" mini-meerkamp voor kids van de basisschool en op de vrijdagmiddag een meerkamp voor de jeugd (tot 18 jaar) van het voortgezet onderwijs.

Voor zaterdag 15 augustus hebben we een "1,5 meter" Happen en ( iets meer..) Trappen fietstocht uitgezet.

Op de zondagochtend, 16 augustus, is er, voor de liefhebbers, een Dauwtrapwandeling met aansluitend die ochtend een Dorpspicknick op het feestterrein...ook voor diegene die niet mee lopen met het dauwtrappen.
Voor de picknick neemt ieder gezin, of individu, een picknickkleed en etenwaar mee voor een gezamelijk ontbijt ,op 1,5 meter, in de buitenlucht. Tijdens dit ontbijt zal er een kort "bezinningsmoment" zijn over deze coronacrisis en zal er live muziek worden gespeeld en gezongen.

Alle activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als het goed weer is...
Voor alle activiteiten is opgave vooraf een vereiste.
En natuurlijk geldt ook voor álle activiteiten dat we de nu geldende, algemene, coronamaatregelen blijven volhouden.

Voor meer details én opgaves houd de website van Alteveer Kerkenveld en Facebook in de gaten!

We hopen u gauw te zien!
Namens de Feestcommissie Alteveer-Kerkenveld.
Arjan Wolf.

Foto- en videopnamen tijdens de feestweek

logo akfeestweek

M.b.t de wet op de privacy het volgende:
Tijdens de festiviteiten op en rond het feestterrein kunnen foto- en videobeelden gemaakt worden van deelnemers en publiek welke op de website geplaatst kunnen worden.

 

Zoeken (offcanvas)