Verenigingen en organisaties

Chr. Gemengd koor Soli Deo Gloria

Chr. Gemengd Koor "Soli Deo Gloria"

Doelstelling van het koor

1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van de zangkunst, ter verheerlijking van Gods naam en ter veredeling van de zang.


2. Zij tracht dit doel te bereiken door medewerking te verlenen aan kerkdiensten en andere samenkomsten, om het woord van God te verkondigen.

Het bestuur staat uit vijf leden:

Voorzitter
Jan Wolf
Tel.: 361357 

Secretaresse 
Aleida Schulting
Tel.: 06 21228546 

Penningmeester 
Wolter Padding 
Tel.: 361570 

Algemeen adjunct 
Ria v.d. Wal 
Tel.: 277050 

Dirigent: Jaap Scholing Hoogeveen 

Koorrepetities 
De repetities vinden plaats op donderdagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur, in gebouw de Eendracht” achter de dorpskerk te Alteveer. 

Zoeken (offcanvas)