Verenigingen en organisaties

Pro Rege

Pro RegeKoninklijke Nederlandse Militaire Bond 

Al meer dan honderdvijfentwintig jaar, al meer dan één en een kwart eeuw biedt Pro Rege in haar militaire tehuizen de Nederlandse militairen een gastvrij onderkomen in een huiselijke sfeer die de kazerne nu eenmaal mist! 

In het Protestants Militair Tehuis (PMT) vindt de militair de informele en ontspannen sfeer, waarin hij of zij, onder het genot van een kopje koffie of een goedverzorgde maaltijd tegen gereduceerd tarief, zich vrij kan voelen van de strakke discipline, die hem of haar in het dagelijkse werk omringt. 

Een thuis ver van huis 

Ondanks een zekere subsidie van de rijksoverheid steunt het werk van Pro Rege ten behoeve van de Nederlandse militairen in Nederland en Duitsland op de vrijwillige giften van ruim 38.000 leden en donateurs.

De P.M.T’s staan in Den Helder, Ermelo, ‘t Harde, Harskamp, Havelte, Oirschot, Schaarsbergen, Mönchengladbach en Seedorf. 

Momenteel staan er, dank zij Pro Rege, in een aparte organisatievorm ECHOS (European Christian Home Organisations of the Services) in voormalig Joegoslavië en in Irak ook tehuizen.

Behalve voor de nederlandse militairen zijn de ECHOS-homes ook voor uitgezonden militairen van andere nationaliteiten vrij toegankelijk. Buitenlandse militaire commandanten stellen een ECHOS-home in hun gebied hoog op prijs. Voor dit werk ontvangt Pro Rege geen subsidie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met H. Jonkman tel.nr. 361646

Zoeken (offcanvas)