Onderwijs, cultuur en religie

OBS De Bosrand Kerkenveld

O.B.S. De Bosrand – Groeien in geborgenheid

Kijk voor meer informatie op de site van OBS

Geschiedenis

In 1881 werd de openbare lagere school in Kerkenbovenveen (zo heette Kerkenveld destijds) geopend. Voor die tijd waren kinderen aangewezen op de openbare school in Alteveer, die al in 1827 werd geopend. Het eerste hoofd der school van onze school was de heer Smit. Bij het onderwijzen werd hij bijgestaan door J. Haar; een 14-jarige kwekeling en de beste leerling van de school in Alteveer.
De school zag er toen natuurlijk heel anders uit dan dat nu het geval is. Er was één lokaal, dat door een hele grote kachel werd verwarmd. De vloer bestond uit klinkers. Op die klinkers lagen wat planken voor de banken waar de kinderen op zaten. Gelukkig is er in de loop van de jaren heel wat verbeterd. In 1931 werd het oude schoolgebouw afgebroken en kwam er het huidige voor in de plaats.Door de jaren heen is de school regelmatig verbouwd en uitgebreid. De laatste verbouwing was in 2003. We hebben nu een modern schoolgebouw met een warme uitstraling.

Veel meer kunt u lezen in het boek “Van Kerkenbovenveen tot de Bosrand”, uitgegeven tijdens het 125-jarig bestaan van de school in 2006. Dit boek, vol foto’s en weetjes, kunt u via de school bestellen.

Kiezen voor openbaar Onderwijs = kiezen voor De Bosrand

O.B.S. De Bosrand is een openbare school. Daar zijn wij trots op!
Voor ons wil openbaar onderwijs zeggen, dat we toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze openbare school is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt.
Voor ons betekent openbaar onderwijs dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Zaken die daarbij, naast het overdragen van de noodzakelijke schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: leren moreel te denken, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te reflecteren, leren hoe je je eigen mening vormt, leren hoe je elkaars ver-schillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn en hoe je effectief en coöperatief samenwerkt.Kijk hier in het fotoalbum van De Bosrand

Zoeken (offcanvas)