Service

Werking AED apparaat

Met dank aan Hilda Logtenberg-Schuldink

Het AED apparaat bij de Alke is vervangen door een nieuwe...
Heel veel mensen weten nog niet hoe het werkt ...
Hieronder een korte beschrijving..
En een oproep voor mensen die kunnen reanimeren en beschikbaar zijn zich aan te melden bij hartslagNu!!!
Hoe meer mensen zich aanmelden in de dorpen hoe veiliger we wonen..

Mochten er mensen zijn die graag een reanimatie cursus willen doen kan dat ook vast geregeld worden.

Hoe werkt een alarmering
Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Er wordt dan een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms.
HartslagNu bestaat uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's.

HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6-minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur. Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand via de AED. Bij de minst afgelegde afstand (met een maximale afwijking van 5% tussen de twee afstanden) wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Is de afwijking minder dan 5%, dan zal de hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer. Het kan dus voorkomen dat je bij de ene oproep direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en bij een andere oproep eerst langs een AED.

Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners worden gealarmeerd kan het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel. Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet meegenomen in de alarmering. De beschikbaarheid kan de burgerhulpverlener zelf aangeven in het eigen account. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van die AED ingesteld.

Na een alarmering breng je de AED weer terug naar de AED kast. De beheerder van de AED heeft automatisch bericht ontvangen dat de AED mogelijk is gebruikt en nagekeken dient te worden.

Vrijwillig alarmeringssysteem
HartslagNu is een vrijwillig systeem en je geeft alléén gehoor aan de oproep als je daartoe in staat bent.
Mocht je, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan hoef je niet te reageren op de oproep. Je bepaalt steeds zelf of je op het moment van de oproep in staat bent om hulp te bieden. Als je gehoor geeft aan de oproep dan is het de bedoeling dat je je zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft. Rechtstreeks om de reanimatie op te starten of via een AED.

Een oproep per Sms ziet er als volgt uit
De oproep om direct naar het slachtoffer te gaan bevat de volgende tekst:
Zie foto onderaan

De route naar het slachtoffer (eventueel via een AED locatie) wordt meegestuurd in de vorm van een URL (link). Met jouw smartphone kun je deze URL activeren en krijg je de route in de vorm van een kaart met hierop de route getekend (Google Maps).
Zie foto onderaan

Een oproep via de app HartslagNu ziet er als volgt uit
In het pushbericht via de app staat dezelfde informatie als in het Sms-bericht, met uitzondering van de URL (link).
Met de app kunt u direct de route naar de AED of het slachtoffer starten. Tevens komt er een metronoom beschikbaar.
Note: De metronoom komt alleen beschikbaar tijdens een noodoproep.

Zo ziet de app eruit

2016 05 14aed

2016 05 14aed1

2016 05 14aed2

Zoeken (offcanvas)