Service

Politie De Wolden

Politie De Wolden

Alarmnummer 112: voor spoedeisende zaken.
Voor niet spoedeisende zaken en om in contact te komen met de plaatselijke politie of het maken van een afspraak: tel. 0900-8844 (lokaal tarief).

Anoniem melden van misdrijven
Bij Meld Misdaad Anoniem kunt u anoniem informatie geven over (ernstige) misdrijven. Dit kan via tel. 0800 7000. Op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u meer lezen over het anoniem melden van misdrijven.

De wijkagent

De wijkagent is een belangrijke schakel in de lokale politiezorg. Hij weet wat er speelt in dorp of buurt en heeft goede contacten met scholen, verenigingen, winkeliers, allerlei instanties en natuurlijk de mensen in het dorp. De wijkagent is vaak in zijn wijk en is voor velen het bekende gezicht van de politie. In veel gevallen is hij het eerste aanspreekpunt. Samen met alle betrokken partijen proberen de wijkagent en de andere politiemensen in De Wolden iets te doen aan lokale problemen. Op deze manier proberen we De Wolden een leefbare en veilige gemeente te houden.
In de gemeente De Wolden werken vier wijkagenten. Ieder heeft een eigen gebied met daarin een politiepost. Deze politiepost is op vaste tijden geopend en wordt dan bemand door de wijkagent of een andere politiemedewerk(st)er van de basiseenheid. Telefonisch zijn de wijkagenten bereikbaar via tel. 0900-8844 (lokaal tarief).

Politiepost Zuidwolde, Schoolstraat 1. Geopend: ma t/m vr van 9.00-12.00 uur.

Wijkagent Drikus Bakker, werkgebied: Zuidwolde, Hoofdstraat, Linde, Linderweg, Drogteropslagen, Veeningen, Schoolstraat Alteveer, Drogteropslagen in dorp Drogteropslagen en Alteveer in dorp Alteveer.

Zoeken (offcanvas)