• Start
  • Feestcommissie
  • Programma 2020

Programma feestweekEND 2020

Onderstaand het programma en de opgaven:

Vrijdag 14 augustus
10:00 uur 
“Alles Kids” Meerkamp

Een meerkamp voor kinderen van de basisschool vanaf groep 3 t/m 8 (leeftijd ong. 6-12 jaar)

Met diverse behendigheidsspelletjes zoals een opblaasstormbaan, kruiwagenrace, ski-lattenlopen, wateroverbrengspelletjes, zaklopen enz

“Coronatechnisch” zullen hier enkele oudere kinderen (jong-volwassenen!) van net onder de 18 meelopen met de vaste groepjes, en waar nodig assistentie verlenen. Spelmateriaal, en andere zaken, zullen regelmatig schoongemaakt worden, en ook des-infectiemateriaal voor persoonlijke hygiëne zal aanwezig zijn.

Volwassenen houden supervisie op het gehele verloop van de spelletjes, en zullen, als het niet echt nodig is, géén fysiek contact hebben met de kinderen, én houden minimaal 1,5 meter afstand.

Kinderen worden gevraagd zoveel mogelijk zelfstandig naar het terrein te komen. Het aantrekken van ouders en andere toeschouwers zal zoveel mogelijk beperkt gehouden worden. En als men al aanwezig wil, of moet zijn dan houdt men minimaal 1,5 meter afstand.

Er zullen, gediplomeerde, EHBO vrijwilligers aanwezig zijn.

De indeling is gemaakt en wordt op het feestterrein bekend gemaakt.

Vrijdag 14 augustus
14:00 uur Meerkamp VO ( 18- )

Hetzelfde als hierboven beschreven maar dan voor kinderen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van ongeveer 12 tot 18 jaar.

Zelfde spelletjes als eerder beschreven, maar dan loopt er niet iemand mee met de teams, maar houden de volwassenen van de organisatie alleen toezicht op de correcte uitvoering van de spelletjes. Daarbij houden ze wél minimaal 1,5 meter afstand en zal er géén fysiek contact zijn. Verder gelden hier dezelfde huishoudelijke regels als bij de kinderen van het basisonderwijs.

De indeling is gemaakt en wordt op het feestterrein bekend gemaakt.

 

Zaterdag 15 augustus
1,5 meter Happen en (iets meer Trappen)

Een fietstocht, voor het hele gezin waar men een vooraf bepaalde vertrektijd toebedeeld krijgt (zie onder). Dit om drukte bij de startplaats bij het “feestterrein aan de Jan Haartstraat  Alteveer te voorkomen….
Er wordt gevraagd je naam en tel. nr achter te laten voor mogelijk contact na besmettingsgevaar.
Graag gepast geld meenemen (€ 5,- p/p voor volwassenen, kinderen tot 12 jr vrij van deelname).


Zondag 16 augustus 2020
Wandeltocht van 10 en 5 km vanaf het feestterrein.

De onderlinge afstand dient minimaal 1,5 meter te zijn. Hier rekent de organisatie op het “nuchtere” verstand van de deelnemers die net als in het “normale” leven zich, zo goed als mogelijk, aan de coronamaatregelen houden… (denkt u aan goed schoeisel en een flesje drinken).

De deelnemers worden gevraagd bij gezondheidsklachten op de dag van het evenement thuis te blijven. 

Vanaf ca. 10:30 uur kan dan een ieder, dus niet alleen de terugkerende wandelaars, maar ook andere dorpsgenoten die zich vooraf hebben aangemeld  melden op het “feestterrein’ aan de Jan Haarstraat, in Alteveer, voor een “Dorpspicknick”. Tijdens deze “dorpspicknick” kan ieder gezin, of huishouden of individu (tot een maximum van 250 personen) zijn of hun eigen meegebrachte etenswaar nuttigen op een, zelf meegebracht, picknick-kleed waarbij de onderlinge afstand tussen de “kleedjes” minimaal 1,5 meter is. De organisatie ziet er op toe dat dit ook gebeurt.

Tijdens deze picknick zal er een “bezinningsmoment” zijn met een licht-religieus karakter, verzorgd door mensen van de plaatselijke dorpskerk. Ook willen we daar een zangeres, semi-akoestisch, een paar mooie liederen laten zingen. Na afsluiting van dit picknick-moment is er nog gelegenheid voor de mensen om, op gepaste “coronaproof”-afstand, nog wat na te praten op het terrein. Als uiteindelijk dan alle mensen het “picknick-terrein” hebben verlaten, zal het geheel door de organisatie worden schoongemaakt en afgesloten.

Voor al deze activiteiten geldt dat ze alleen bij mooi, stabiel weer zullen plaatsvinden.    
De organisatie zal vooraf bepalen of dit ook het geval is (….) en zo niet, dan via “social media” de afgelasting van het desbetreffende onderdeel tijdig bekend stellen.

We hopen u gauw te zien!

Namens de Feestcommissie Alteveer-Kerkenveld.
Arjan Wolf.

Zoeken (offcanvas)