Venster van de Vrijheid

Bloemenzee op 4 mei 2020

2020 04 30 comite

Hallo inwoners van Alteveer-Kerkenveld,

Zoals bekend zouden er dit jaar extra festiviteiten worden gehouden in het kader van 75 jaar vrijheid. Helaas kan dat vanwege de corona-perikelen allemaal niet doorgaan. Om toch de herdenking op 4 mei in ere te houden hadden we het voornemen om op 4 mei om 20.00 uur alleen met de leden van het comité een korte en besloten herdenking te houden; met Taptoe-signaal, 2 minuten stilte en het leggen van bloemen/krans namens de gemeente De Wolden, Plaatselijk Belang/comité Venster van de Vrijheid en de kerk. Echter dit wordt vanwege nationaal beleid niet toegestaan. Er mogen alleen verspreid over de dag tot uiterlijk 18.00 uur bloemen gelegd worden en verder mag er niets georganiseerd worden.

Het comité zorgt nu dat er vóór 18.00 uur de hierboven genoemde bloemen/krans gelegd wordt. 

Maar wat zou het juist in dit jaar, vanwege meerdere redenen, mooi zijn dat er veel meer bloemen worden gelegd. Bij deze doen wij daarom een oproep om op 4 mei, verspreid over de dag, zoveel mogelijk bloemen te leggen bij het "Venster van de Vrijheid". Daarbij dienen uiteraard de corona-maatregelen in acht te worden genomen. Daarom vragen wij u/jou om met niet meer dan 2 personen bloemen te komen leggen en mocht het op een bepaald moment toch even wat drukker zijn houd dan in ieder geval minimaal 1,5 afstand!

We hopen op een mooie "bloemenzee" 

met vriendelijke groet

het comité "Venster van de Vrijheid"

 

Zoeken (offcanvas)