Historie

Hoe Kerkenveld is ontstaan

Hoe Kerkenveld is ontstaan

Kerkenveld is net als Alteveer ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden. Dit moeras lag ingeklemd tussen de hoge delen van het Drents Plateau en de stuwmorenes uit de voorlaatste ijstijd. Ook hier ontstond een dik pakket veen. 

In het begin van de negentiende eeuw was een groot deel van dit moeras al verveend. De grens lag destijds tussen Alteveer en Kerkenveld. De venen van Alteveer waren al vroeg vanuit de marken Steenbergen en Ten Arlo 
geëxploiteerd. Dit blijkt uit een overeenkomst uit 1625 tussen de inwoners van de genoemde dorpen en Jonkheer Roelof van Echten. Pas na 1825 werd het Kerkenbovenveen, het latere Kerkenveld, ontgonnen. De dorpsnaam is 
ontleend aan de marke Kerkenbosch in Zuidwolde. Door de verveningsactiviteiten groeide Kerkenveld vrij snel. In 1881 werd een school in gebruik genomen en in 1900 een kerk. Aan het lange Hoofddiep stonden de meeste huizen voor de veenarbeiders. Naast turfsteken werd er ook boekweit geteeld. Op niet verveende delen werd de bovenlaag van de veenbodem begreppeld, losgehakt, gedroogd en vervolgens in brand gestoken. In de as zaaide men boekweit. Deze werd in het najaar geoogst. De helft van de opbrengst was voor de eigenaar van het veen. De andere helft mochten de veenarbeiders zelf houden. 

Na de vervening bleef de afgegraven grond meestal braak liggen. De goedkope grond trok veel Groninger boeren aan, die voldoende kapitaal bezaten om de bodem te ontginnen en een bedrijf op te bouwen. Enkele veenarbeiders 
slaagden erin om zelf keuterboer te worden. De meesten werden landarbeider bij de grote boeren. De boerderijnaam Nieuw Oldambt aan het Gedempte Hoofddiep getuigt nog van de herkomst van veel boeren. Veel kanalen of wijken verloren hun oorspronkelijke functie, namelijk zorgen voor afwatering en transport van turf, en werden gedempt. 

Voorbeelden hiervan zijn de al genoemde Gedempte Hoofddiep en de Gedempte Wijde Wijk.Boerderij NieuwOldambt

Zoeken (offcanvas)