Historie

Een overzicht van de vroegere wijken

Een overzicht van de vroegere wijken


De namen van de wijken in het gebied Alteveer-Kerkenveld. 

Hoewel we naar volledigheid streven, is het mogelijk dat we dat niet zijn. Het thans behandelde gebied wordt omsloten door de grens met de gemeente Hoogeveen in het noorden en oosten, de Braambergersloot en de 
Zuiderweg en het zuiden en in het westen door de Ringdijk en het Alteveerse Opgaande. Het gebied was oorspronkelijk een hoogveengebied, dat vanaf de 18e eeuw werd afgegraven. Voor het afvoeren van overtollig water 
en van de gegraven turf werden wijken en opgaandes gegraven. Thans is slechts hier en daar nog een restant van de wijken in het landschap te zien. De opgaandes, zoals het Alteveerse Opgaande en het Hoofddiep zijn gedempt en 
verharde wegen geworden.

1 Jonge Willemswijk 

2 Bakkerswijk 

3 Amshoffwijk 

4 Roelof Arendswijk 

5 Burgemeesterswijk 

6 Roelof Harmswijk 

7 Kremerswijk 

8 Kringswijk 

9 Benninkswijk 

10 Boerenwijk 

11 Jan Fikswijk 

12 Hendrik Botterswijk 

13 Roelof Booijswijk 

14 Moespot 

15 Nieuwe wijk 

16 ???? 

17 Kibbelwijk 

18 Oudeopgaande 

19 Weemwijk 

20 Westerse Wijk 

21 Wijde Wijk 

22 Modderswijk 

23 Robaartswijk 

24 Nieuwe Wijk 

25 Steenbergerwijk 

26 Bonte Wijk 

27 Looze wijk 

28 Troostwijk 

29 Meerwijk 

30 Pompwijk 

31 Egbert Steenbergenwijk 

32 Jalvingswijk 

33 Hermanswijk 

34 Doolhofwijk 

35 Van Goorswijk 

36 Kromme Wijk 

37 Robaards Nieuwe wijk 

38 Tweede Wijk 

39 Bergwijk 

40 Roelof Arendswijk 

41 Braambergersloot of Psalm 119 

42 Ringdijk of Hazenpad 

43 Zuiderdiep 

44 Hoofddiep 

45 Kattenende

Zoeken (offcanvas)